موضوع پایان نامه / رساله برای رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع پایان نامه / رساله برای رشته حقوق جزا و جرم شناسی

علاقمندانی که قصد تحقیق و پژوهش دارند، می توانند از موضوعات زیر الهام گرفته و حتی در صورتی که شبیه این موضوعات در محل تحصیلشان توسط دانشجوی دیگری اتخاذ نشده است، انتخاب نمایند.

در صورت هر گونه سوال و یا راهنمایی می توانید از ساعت ۱۷ الی ۲۳ با شماره ۰۹۳۶۱۱۵۱۳۴۰ ( نعمتی – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی) تماس بگیرید.

لیست موضوعات
۱٫ سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال حقوق پزشکان و پرستاران و مقایسه آنان
۲٫ سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال استرداد، ضبط یا معدوم کردن مال و مقایسه تطبیقی آن با حقوق کامن‌لا
۳٫ تحلیـل جرم شناختی تاثیر بزهکاری والدین بر بزهکاری اطفال
۴٫ سیاست جنایی ایران در قبال آمران به معروف و ناهیان از منکر
۵٫ نحوه انعکاس حقوق بزهکار و بزهدیده در قرارهای تامین کیفری
۶٫ تحلیل جرم شناختی عوامل اجبار کودکان به کار و راه های پیشگیری از آن
۷٫ تاثیر توجه و حمایت از زنان در پیشگیری از بزهکاری و بزهدیدگی آنان
۸٫ راهکارهای پیشگیری از قاچاق انسان با تاکید بر قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳
۹٫ تحلیل و تبیین جایگاه کارکنان دولت در جرایم اقتصادی با تاکید بر قوانین نظارتی بر کارکنان
۱۰٫ واکاوی تدابیر تقنینی در قبال جرایم علیه میراث فرهنگی
۱۱٫ واکاوی تدابیر تقنینی و قضایی در قبال جرایم فرهنگی
۱۲٫ ارزیابی محدودیت رفتار قضات از منظر جرمشناسی
۱۳٫ نوآوری های جایگاه بزهدیده در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
۱۴٫ تاثیر نگهداری کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح وتربیت بر پیشگیری از تکرار جرم سرقت (مطالعه موردی:…)
۱۵٫ بررسی جرایم فروش مال غیر و معامله معارض و آثار کیفری آن
۱۶٫ سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جبران خسارت بازداشت شده بیگناه
۱۷٫ سیاست جنایی تقنینی قضایی ایران در قبال تادیب اطفال
۱۸٫ سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال مزایا و معایب حبس خانگی
۱۹٫ تاثیر نگهداری در کانون اصلاح و تربیت بر تکرار جرم
۲۰٫ بررسی تاثیر اعطای مرخصی به زندانیان بر میزان ارتکاب جرم
۲۱٫ بررسی تاثیر حضور محکومین به اعدام در آینده سایر بزهکاران
۲۲٫ نتایج اعدام بزهکاران در قبال سایر بزهکاران
۲۳٫ کاهش جمعیت کیفری با استفاده از محکومینی که پس از آزادی مرتکب جرم نشده اند. (جرم شناسی محکومین)
۲۴٫ تاثیر اعدام در مواد مخدر بر خانواده محکوم علیه
۲۵٫ جایگاه آثار تشکیل پرونده شخصیت در زندان
۲۶٫ توجه به شخصیت بزهکار در زندان
۲۷٫ تفاوت زندان های شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک
۲۸٫ بایدها و نبایدهای ارتباط متهمان و محکومان با خارج از بازداشتگاه و زندان
۲۹٫ تبعیض میان زندانیان توسط کارکنان زندان و آثار آن
۳۰٫ دیدگاه های بزهکاران نسبت به تناسب مجازاتشان با تاکید بر بزهکاران مواد مخدر
۳۱٫ بررسی چگونگی و چرایی تمایل به مواد مخدر و اعتیاد در زندان
۳۲٫ بررسی ارتباط بزهکاران پس از زندان با یگدیگر و نتایج آن
۳۳٫ فلسفه مجازات اعدام در مواد مخدر
۳۴٫ بررسی چالش های قانون مبارزه با مواد مخدر در همراهی با قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
۳۵٫ نقدی بر آراء صادره از محاکم انقلاب در خصوص مواد مخدر
۳۶٫ انتخاب های عقلانی محکومین در زندان
۳۷٫ جایگاه شخصیت و حالات بزهکار در تصمیمات و آراء قضایی