معرفی پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران

«پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران» یکی از بزرگترین و پرکاربردی ترین پایگاه های موجود بر روی شبکۀ اینترنت است که به ارایۀ مجلات و نشریه های مختلف که به نوعی با دانشگاه تهران در ارتباط هستند می پردازد. از ویژگی های خوب این پایگاه اینترنتی جستجو بر اساس عنوان، کلمات کلیدی، نام نویسنده، چکیده و متن مقاله می باشد؛

از جمله نشریات حقوقی موجود بر روی این پایگاه که تعداد آنها به هفت نشریه می رسد می توان به «مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی»، «فصلنامۀ حقوق» و «حقوق تطبیقی» اشاره کرد. گفتنی است که همگی نشریه های حقوقی موجود در این پایگاه دارای درجۀ علمی – پژوهشی می باشند.
(منبع: سایت دیداد)

برای ورود به «پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران»  کلیک نمایید.