لیست کتب معرفی شده(جمع آوری شده از چند سایت معتبر و روزنامه های کثیر الانتشار)

عزیزان توانند با ارسال کد کتاب مورد نظر در قسمت در خواست مقاله ، آنچه از این کتاب نزد ما موجود است را در یافت کنند.

کد

مشخصات کتاب

ناشر

نویسنده

۲۰۱

احتمال جدید پیرامون یک حکم فقهی، ،نشر

گنج معرفت

جواد فخار طوسی

۲۰۲

دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی، ،نشر

جاودانه

محمد صادق نقره کار

۲۰۳

ولایت فقیه سایة حقیقت عظمی در بیان حضرت امام خمینی(قدس‌سره) و رهبر معظم انقلاب(مد‏ظله‏العالی)

اسوه

واحد پژوهش دفتر فرهنگی فخرالأئمه(علیهم‏السلام

۲۰۴

پایگاههای اینترنتی رشته حقوق

دفتر امور فرهنگی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

شعبان نجف پور

۲۰۵

رهنمودهای تقنینی جهت اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

حمید بهره مند یک نظر

۲۰۶

شیوه نامه نگارش قانون

دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی

صفر بیگ زاده

۲۰۷

حقوق کیفری اروپایی

  ژان پرادل، گرت کورستنز(مترجم : دکتر محمد آشوری)

۲۰۸

مفهوم حاکمیت قانون

مرکز پژوهشها