سایتی برای یافتن کتاب

به تازگی وب سایتی با نام (electronic library-Download books free) معرفی گردیده است که میتواند کتب درخواستی شما را بدون محدودیت ارائه دهد. شما می توانید از طریق این لینک به کتاب مورد نظرتان دست یابید. این سایت را دوست عزیزمان، جناب آقای نورپور به ما معرفی کرده اند. ضمن تشکر از ایشان همه علاقمندان را به مراجعه به این وب سایت دعوت می نماییم.