جزوه درس سمینار دکتر نجفی ابرندآبادی

اساتید و دانشجویان گرامی ، مجموعه حاضر مطالب و نکاتی است که استاد بزرگوار جناب آقای دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی در کلاس درس سمینار در نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۷ -۱۳۸۶ مقطع کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی در دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، برای راهنماییِ عملی و تجربی دانشجویان در زمینۀ پایان نامه نویسی ایراد نموده اند که به شرح ذیل جمع آوری و تقریر شده است. این مجموعه به کوشش جناب اقای  مجید صادق نژآد نایینی (دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی ) در مهرماه ۱۳۹۱ تهیه گردیده است  که در پایان اردیبهشت ۱۳۹۲ بدست ما رسیده است. ضمن تقدیرفراوان  از ایشان شما را دعوت به استفاده از این جزوه مفید می نماییم. (برای دانلود جزوه و توجه به چند نکته مهم به ادامه مطلب رجوع بفرمایید)

لازم به ذکر است که این جزوه توسط خود استاد به دانشجویان پیشنهاد می گردد و شدیداً این مجموعه موردتایید ایشان می باشد. سخاوت استاد عزیز در این پیشنهاد و ارائه آن توسط این دانشجوی کوشایشان ، جناب آقای صادق نژاد نایینی ستودنی است.

دانلود جزوه درس سمینار

اما یک نکته بسیار مهم: در انتهای این جزوه ۴۰ سایت برای جمع آوری منابع معرفی گردیده است. اگرچه تعدادی از آنها در این سایت لینکشان وجود داشته است ، لکن ما برای آسوده گی بیشتر شما ، مستقیما در این مکان قرار داده ایم تا با یک بار زدن موس رایانه تان ، براحتی به آنها دست یابید.

خواهش می کنیم توجه ویژه به جزوه و این سایتها داشته باشید.

الف ) سایتها داخلی

۱- پژهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۲-پایگاه مجلات تخصصی نور

۳-پایگاه اطلاعات علمی

۴-پایگاه اطلاغات نشریات کشور

۵-کتابخانه،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

۶- مرجع دانش

۷- سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸-پایگاه اطلاع رسانی حوزه

۹- پرتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

۱۰- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

ب) سایتهای خارجی

http://journals.cambridge.org/action/login;jsessionid=2ADCC848229925DB8ABE40B51E3D747B.journals

http://web.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=02006c1d-8120-4faf-89d3-8cea893bb8c5%40sessionmgr114&vid=1&hid=127

http://home.heinonline.org

http://pcs.webofknowledge.com/SessionError.cgi?DestApp=WOS&CSID=U1hp3kEi93BkIeFNOME&Error=Server.authorization

http://admin.webofknowledge.com/SessionError.cgi?CSID=&DestApp=JCR&Error=SESSION+NOT+ACTIVE

http://onlinelibrary.wiley.com/

http://www.jstor.org/

http://www.oxfordjournals.org/

 http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=302&cfc=1

http://online.sagepub.com/

http://www.sciencedirect.com/

http://www.springerlink.com/

http://www.tandfonline.com/

http://onlinebooks.library.upenn.edu/

http://www.penalreform.org/

http://themecraft.net/www/juripole.u-nancy.fr

http://www.fas.umontreal.ca/

http://www.ulg.ac.be/cms/c_13760/student-and-alumni-associations

http://www.alllaw.com/

http://www.crim.umontreal.ca/documents/CriminologiePosteProfAdjointWhiteCollarCrimeCriminalJusticeJuin2013.pdf

http://www.xmarks.com/site/digital.library.upenn.edu/books

http://www.islamicfegh.org/en-f-f.htm

http://www.balagh.org

http://www.icclr.law.ubc.ca/

http://www.crime-prevention-intl.org/

http://www.aic.gov.au/

http://www.erudit.org/

http://www.uncjin.org/

http://www.unicri.it/