جزوه جدید جامعه شناسی کیفری (۱۳۹۱-۱۳۹۲)

بار دیگر ، استاد دکتر نجفی ابرندآبادی و شاگردان مقطع دکتریشان ، خدمتی نوین را به دوستداران رشته حقوق جزا و جرم شناسی ارائه دادند. به گزارش سایت آزمون آنلاین حقوق ، جزوه ای از مطالب درسی ایشان در دانشگاه تهران ، پردیس قم خلق گردیده است که مطالب جدیدی در آن گنجانده شده است. برای استفاده از این جزوه ، خواهشمندیم به لینک زیر مراجعه بفرمایید.

لینک