جدیدترین تقریرات دکتر نجفی ابرند آبادی که در امسال ویرایش شده است

این بخش به کمک دوست و برادر عزیز، جناب آقای محسن نورپور (دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی ) تهیه گشته است که به نقل از سایت  آزمون آنلاین حقوق ( www.lawtest.ir )  با مدیریت جناب آقای صفایی بوده و مورد تایید استاد نجفی ابرند آبادی می باشد.

ضمن پیشنهاد به استفاده از این مطالب و رجوع به منبع اصلی فوق الذکر ، از جناب آقای نورپور بسیار سپاسگزار بوده که چنین مطالب مفیدی را به ما معرفی کرده اند.

به امید موفقیت روزافزون ایشان.

 

تقریرات درس،جامعه شناسی کیفری، گردآوری و تنظیم: بهروز جوانمرد

 

تقریرات درس،جامعه شناسی کیفری، گردآوری و تنظیم:مهدی صبوری پور

چند مبحث دیگر در باب جرم شناسی نیز موجود است که خواهشمندیم به سایت آزمون آنلاین حقوق مراجعه فرمایید.