جدول اطلاعات پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد ، ورودی مهر ۱۳۹۰

جدول زیر، حاوی اطلاعات واحد پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق جزا ورودی مهر ۱۳۹۰ است که این حرکت برای ۳ هدف دنبال شده است:

۱-               ایجاد همکاری در میان دوستان با توجه به موضوعات آنها.

۲-               راهنمایی گرفتن از دوستانی که دفاع کردند.

۳-               گردهمایی دوستان و ایجاد ارتباط بیشتر.

درصورت ناقص بودن با اشتباه بودن مطالب لطفا به اینجانب اطلاع داده تا ضمن رفع آن ، امر راهنمایی به درستی صورت گیرد. بدون شک فواید این حرکت از مضررات آن بیشتر بوده و اگرچه که اذنی وجود نداشته است لکن امید می رود جمیع دوستان از این حرکت خیر و خداپسندانه راضی باشند.

نوشته شده توسط جواد نعمتی (۰۹۳۶۱۱۵۱۳۴۰)

ردیف

نام دانشجو

موضوع پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

مرحله کنونی

۱

آقای دیباج ۰۹۳۶۵۵۸۸۶۳۲

مظالعه جامعه شناختی جرایم مدرن سایبری در کشورهای ایران و آمریکا

دکتر طاهری

دکتر هاشمی

دفاع شد

۲

آقای مطلبی ۰۹۱۵۳۰۷۹۰۹۷

جایگاه وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

دکتر طاهری

؟

دفاع شد

۳

آقای فرهانی ۰۹۱۲۱۰۱۴۹۵۷

تشریفات رسیدگی در دادگاه انقلاب اسلامی و مقایسه آن با سایر مراجع قضایی

دکتر طاهری

دکتر هاشمی

در حال تحقیق

۴

آقای ربیع ۰۹۳۶۶۳۳۱۴۶۰

سیاست جنایی ایران در قبال اراضی دولتی

دکتر هاشمی

؟

دفاع شد

۵

آقای الوندی ۰۹۱۵۵۱۰۵۹۷۹

بررسی صلاحیت اضافی دادگاه های نظامی در حقوق کیفری ایران

دکتر طاهری

دکتر هاشمی

دفاع شد

۶

آقای خیرآبادی ۰۹۱۵۱۲۱۵۴۷۱

بررسی سیاست جنایی شهرستان سبزوار از سال (۸۶-۹۰)

دکتر فتح آبادی

؟

دفاع شد

۷

آقای رضایی اصل ۰۹۳۵۳۳۱۶۵۴۳

بررسی جرایم درون زندان مرکزی مشهد از سال (۸۰-۹۰) و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

دکتر فتح آبادی

؟

دفاع شد

۸

آقای اینانلو ۰۹۱۵۲۷۰۹۹۷۰

سیاست کیفری ایران راجع به قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه

دکتر شایگانفر

دکتر میزاجانی

در حال تحقیق

۹

آقای طلعتی

قتل در فراش با تاکید بر لایحه مجازات اسلامی

دکتر چهکندی

؟

دفاع شد

۱۰

آقای زارعی ۰۹۱۵۱۳۳۸۲۶۸

بررسی نقش رسانه بر بزهکاری اطفال

دکتر صلاحی

؟

دفاع شد

۱۱

آقای ضمیری ۰۹۳۵۵۱۷۹۲۹۷

بررسی مجازات اهانت و سوء قصد به مقامات سیاسی دولتهای بیگانه در قلمرو کشور ایران

دکتر چهکندی

؟

دفاع شد

۱۲

آقای افسرده ۰۹۱۵۶۶۸۱۵۹۴

جایگاه سرمایه اجتماعی نزد مرتکبین قاچاق مواد مخدر در شهرستان قاین

دکتر هاشمی

دکتر پاکدامن

در حال تحقیق

۱۳

آقای میرزایی

بررسی تلقیح و اهداء جنین در فقه و حقوق ایران

دکتر چهکندی

؟

در حال تحقیق

۱۴

آقای خراشادی زاده ۰۹۱۵۳۱۶۱۳۳۰

سیاست جنایی ایران و سازمان های ملل متحد در رابطه با قاچاق کالاهای گمرکی

دکتر چهکندی

؟

در حال تحقیق

۱۵

آقای فقفوریان ۰۹۱۰۵۷۴۷۸۲۵

بررسی مسولیت کیفری ناشی از فعل غیر با تاکید بر لایحه مجازات اسلامی

دکتر چهکندی

؟

دفاع شد

۱۶

آقای هاشم زهی ۰۹۱۵۱۶۴۵۸۷۹

بررسی راهکارهای پیشگیری اجتماعی از وقوع جرایم مواد مخدر در شهرستان نهبندان

؟

دکتر هاشم زهی

دفاع شد

۱۷

آقای نژاد حسین ۰۹۱۵۱۲۵۹۱۳۷

بررسی تاثیر جنسیت متهم در فرایند دادرسی کیفری با نگاهی به اسناد بین المللی

دکتر هاشمی

دکتر چهکندی

دفاع شد

۱۸

آقای نعمتی ۰۹۳۶۱۱۵۱۳۴۰

تحلیل جرم شناختی تاثیر مهاجرت بر بزهدیدگی با تاکید بر مهاجرین افغان در ایران

دکتر توجهی

دکتر نجفی ابرند آبادی

دفاع شد

۱۹

خانم انوری

تحلیل جرم شناختی – حقوقی جرم مزاحمت نسبت به بانوان در ایران

دکتر دانشور ثانی

-

دفاع شد

۲۰

خانم مشهدی

تحولات ساختاری و فلسفه وجودی دادگاه های انقلاب اسلامی ایران

دکتر طاهری

دکتر هاشمی

دفاع شد

۲۱

خانم روکی

سیاست جناییایران و سازمان های بین المللی در قبال جرایم اقتصادی

دکتر طاهری

؟

دفاع شد

۲۲

خانم مدقق

تحلیل جرم شناختی عامل طلاق بر بزهکاری کودکان

دکتر چهکندی

دکتر عزیزی

دفاع شد

۲۳

خانم ذاکری

تحلیل جرم شناختی تاثیر اعتیاد به مواد مخدر  بر بزهکاری در خانواده(مطالعه موردی: استان گیلان)

دکتر عزیزی

دکتر چهکندی

دفاع شد

۲۴

خانم بخششی

تحلیل جرم شناختی تاثیر بیکاری بر بزهکاری جوانان (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دکتر دانشور ثانی

؟

دفاع شد

۵

آقای امرانی ۰۹۱۵۹۸۲۳۱۲۱

تحلیل فقهی حقوقی برخورد با مرتکبین جرایم خشونت بار

دکتر توجهی

دکتر طاهری

دفاع شد

۲۶

آقای ضیایی ۰۹۱۲۱۱۵۶۴۹۴

؟

؟

؟

دفاع شد

۲۷

آقای خورشاهی

؟

؟

؟

دفاع شد

۲۸

آقای صحرایی

؟

؟

؟

؟

۲۹

آقای نجار

؟

؟

؟

؟

۳۰

آقای ابراهیم زاده ۰۹۱۵۵۱۹۹۹۷۴

ترسیم سیمای جنایی شهرستان تربت حیدریه

دکتر طاهری

دکتر هاشمی

دفاع شد

۳۱

خانم اصلان بیگی

روابط میان عدالت کیفری رسمی با ساز و کارهای محلی عدالت ترمیمی درقتلهای ناموسی
نمونه پژوهشی، شهرستان اهواز
دکتر مجتبی جعفری

 دکتر امیر دیبایی

دفاع شد