اولین همایش شناخت جرم وراه کارهای مقابله با آن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب برگزار می کند.

حوزه(های) تحت پوشش: روانشناسی هویت، اجتماعی و کیفری
تاریخ برگزاری: ۲۰۱۳-۰۸-۱۴T08:0023 مرداد ۱۳۹۲
تاریخ برگزاری میلادی: ۲۰۱۳-۰۸-۱۴
برگزار کننده:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب

محل برگزاری: اسلام آباد غرب
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خلاصه مقاله

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال چکیده:۱۵ تیر ۹۲

محورهای همایش:

شناخت ومبانی نظری مقابله با جرم
- شاخص ها ومعیارهای ارزیابی وشناخت جرم
- دیدگاهها ورویکردهای مختلف به جرم
- روش پیشگیری ومقابله با جرم
- نقشGIS درشناسایی وپیش بینی کانون های جرم خیز
- فضاهای شهری وجرم
- نقش آموزش در پیشگیری از جرم

انواع جرائم وراه های مقابله با آن
- جرائم سایبری (کلاهبرداری رایانه ای ،جعل رایانه ای، سرقت رایانه ای….)
- جرائم علیه اشخاص، اموال، امنیت، آسایش عمومی، محیط زیست، بزه دیدگی خاص زنان ، کودکان، ناتوانان جسمی ، اقلیت هاو……
- سایر جرائم اقتصادی ، جرائم سیاسی وجرائم اجتماعی وجرائم جدید

نهادهای پیشگیری کننده ومقابله با جرم
- نهاد دینی ومقابله با جرم
- سایر نهادهای دولتی (صدا وسیما، آموزش وپرورش، فرمانداری و….) ومقابل با جرم
- سازمانهای غیر دولتی (سازمانهای مردم نهاد ومشارکت مردمی) ومقابله با جرم
- دستگاه قضایی، سازمان زندان ها و نیروهای نظامی ومقابله با جرم

شناسایی موانع ومحدودیت های مقابله با جرم
- موانع طبیعی  – موانع انسانی

بازپروری ودرمان

اطلاعات تماس با دبیرخانه:
تلفن دبیرخانه: ۰۸۳۲۵۳۲۳۵۴۲
فکس دبیرخانه: ۰۸۳۲۵۳۲۳۵۴۲
ایمیل: pajoohesh.iau.ea@gmail.com
وب‌سایت: http://www.iau-ea.ac.ir

http://www.symposia.ir/AZAD01.html

http://symposia.ir/AZAD01.html