کتاب دایره المعارف علوم جنایی (مجموعه مقاله های تازه علوم جنایی) جلد دوم منتشر شد.

این کتاب که مجموعی از مقالات اساتید و دانشجویان علم جرم شناسی می باشد  تحت نطر استاد بزرگ ، دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی به چاپ رسید .  ناشر بنیاد حقوقی میزان است که چاپ اول آن بهار ۱۳۹۲ می باشد. برای آشنایی با این کتاب ۲۰ صفحه ابتدایی آن به صورت pdf موجود است که شما می تونید با مطالعه آن ، با فهرست مقالات و نویسندگان آن آشنا شوید.
دانلود